ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1996

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Νομοθεσία

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15

 

2 Φεβρουαρίου 2012

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039

 

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

 

 

κατέβασμα του Νόμου 4039 / 2012 σε .PDF αρχείο

 

Παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15 Α')

 

Η κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, θέση του επαγγελματία νόμιμου Εκπαιδευτή και Μέλους του ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ στις Επιτροπές Διαχείρισης Αδέσποτων των Δήμων για την Διαύγεια και την προστασία των ζώων.

κατέβασμα του Έντυπου για τις Επιτροπές σε .PDF αρχείο

MENU

a