ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1996

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός  Συλλόγου

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

1. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την ελάχιστη τιμή εκπαίδευσης και δεσμεύονται απόλυτα να τις εφαρμόζουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβαίνει σε προτάσεις αναπροσαρμογής ανάλογα με τις συγκυρίες της εποχής και θα συγκαλεί Γ.Σ. για την αναθεώρηση των τιμών.

 

2. Τα μέλη υποχρεούνται να φέρονται με ευσυνειδησία, αξιοπρέπεια και χρηστότητα σε όλες τις τους εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον επαγγελματικό τους χώρο, απέναντι Δε στο Σωματείο οφείλουν να είναι πρόθυμα και εμπρόθεσμα ταμειακώς εντάξει.

 

3. Το Σωματείο προτείνει προς τα μέλη του για την προστασία των συμφερόντων τους να υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό για τις συναλλαγές τους με κάθε πελάτη. Το Σωματείο διαθέτει προς τα μέλη σχέδια ιδιωτικών συμφωνητικών.

 

4. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να έχουν αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό μεταξύ τους. Αποδεδειγμένες κατηγορίες και συκοφαντίες εξετάζονται από τη Πειθαρχική Επιτροπή.

 

5. Το Σωματείο παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια και πληροφορίες κάθε φύσης προς τα μέλη του.

 

6. Προσφέρει νομική συμβουλευτική κάλυψη και νομική προστασία προς τα μέλη, καθώς και παρεμβατική νομική συμμετοχή σε τυχόν αντιδικίες των μελών που αφορούν θιγόμενα δικαιώματα του κλάδου.

 

7. Το Σωματείο επιβραβεύει συναδέλφους εκπαιδευτές που το αποτέλεσμα της εργασίας τους τιμά την χώρα και τον κλάδο

 

8. Το Σωματείο συνδράμει ψυχολογικά , ηθικά και οικονομικά (ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά του), τυχόν πληγέντα από δεινά μέλη του.

 

9. Το Σωματείο στον Εσωτερικό Κανονισμό περιλαμβάνει τις βασικές και αποδεκτές μορφές εκπαίδευσης.

 

10. Κάθε χρήση άσκοπης βίας κατά την εκπαίδευση των σκύλων απαγορεύεται.

 

11. Τα μέλη υποχρεούνται να δηλώνουν τους βοηθούς εκπαίδευσης, ώστε να δημιουργηθεί αρχείο υποψηφίων συναδέλφων.

 

12. Θα ξεκινήσει προσπάθεια δημιουργίας ταμείου αρωγής και αλληλοκάλυψης των μελών.

 

13. Το Σωματείο οργανώνει σεμινάρια σε συνδυασμό με εκθέσεις επίδειξης όσων μελών επιθυμούν, για την προβολή και δημοσιότητα μέσω των ΜΜΕ του κλάδου και της δουλειάς μας.

 

14. Τα μέλη υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό μέλους στις διαφημίσεις και καταχωρήσεις στον τύπο, για να υπάρχει διάκριση από τα μη μέλη.

 

15. Το Σωματείο προβαίνει σε διαφήμιση του κλάδου ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των ενεργών και ταμειακά εντάξει μελών.

 

16. Παραπλανητική ή δυσφημιστική διαφήμιση απαγορεύεται ρητά

 

17. Θα δημιουργηθούν Επιτροπές από μέλη του Δ/Σ και τρίτους (μέλη ή μη) για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου ( Οικονομική, Πειθαρχική, Οργανωτική, Κρίσης-Αξιολόγησης, Δημοσίων Σχέσεων κλπ)

 

18. Δημιουργία Επιτροπής Κρίσεων για την εγγραφή μελών, μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού. Οργάνωση λειτουργίας, τρόπος συγκρότησης από την Γενική Συνέλευση.

 

 

Τα αναφερόμενα θέματα είναι ενδεικτικά. Κάθε πρόταση ή σκέψη για τον Εσωτερικό Κανονισμό θα είναι πολύτιμη.

κατέβασμα του Καταστατικού σε .PDF αρχείο

MENU

a