ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1996

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

Πρόεδρος:

Θοδωρής Τριάντης

210.98.44.772

Αντιπρόεδρος:

Ηλίας Κανέλλος

6932.29.33.59

Γεν. Γραμματέας:

Νικηφόρος Ορφανάκος

6934.87.27.70

Ταμίας:

Σαντρίνα Βαλάτα

6977.22.44.33

Μέλος Δ.Σ:

Παναγιώτης Τασόπουλος

6972.33.24.48

Τεχνικός Σύμβουλος:

Βασίλειος Βεράνης

6944.71.66.95

Επίτιμος Πρόεδρος:

Κώστας Ιωαννίδης

6944.39.03.56

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Σκύλων μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ανωτέρω τηλέφωνα του Δ/Σ ή στα τηλέφωνα - email του Συλλόγου που θα βρείτε στην σελίδα Επικοινωνίας.

MENU

a