ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ. | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1996

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Αίτηση Εγγραφής Μέλους στο Σύλλογο

Για νέα εγγραφή στον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ, εκτυπώστε την Αίτηση Νέας Εγγραφής, συμπληρώστε την, και μαζί με τα απαιτούμενα έντυπα, απευθυνθείτε στον Σύλλογο για περαιτέρω ενέργειες.

  • Βασική προϋπόθεση  εγγραφής  η επιτυχής  παρακολούθηση  σεμιναρίου το οποίο οργανώνει ο σύλλογος.

Αίτηση Νέας Εγγραφής στον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ

MENU

a