Νομοθεσία

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15

 

2 Φεβρουαρίου 2012

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4039

 

Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση

ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

 

 

 

Παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ15 Α')

 

Η κατοχυρωμένη απο το Σύνταγμα, θέση του επαγγελματία νόμιμου Εκπαιδευτή και Μέλους του ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ στις Επιτροπές Διαχείρισης Αδέσποτών των Δήμων για την Διαύγεια και την προστασία των ζώων.