Αίτηση Εγγραφής Μέλους στο Σύλλογο

Για νέα εγγραφή στον ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ, εκτυπώστε την Αίτηση Νέας Εγγραφής, συμπληρώστε την, και μαζί με τα απαιτούμενα έντυπα, απευθυνθείται στον Σύλλογο για περαιτέρω ενέργειες.

Βασική προϋπόθεση  εγγραφής  η επιτυχής  παρακολούθηση  σεμιναρίου το οποίο οργανώνει ο σύλλογος.

Αίτηση Νέας Εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Σκύλων